Privacyverklaring

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website en/of het gebruikmaken van onze diensten. Wij vinden het belangrijk om jouw gegevens tijdens het hele verwerkingsproces te beschermen.

Hieronder leggen wij uit hoe Cubee omgaat met de informatie die je op onze website en/of via onze dienstverlening achterlaat.

Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens, die we hierna de persoonsgegevens noemen, op kleine schaal verwerkt door Cubee en/of haar diensten. Cubee acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Welke gegevens leggen wij vast?

Voor het kunnen communiceren over het afhalen van een pakje ontvangen wij de volgende gegevens:

  • Email
  • Telefoonnummer

Verder slaan wij bij het gebruik van onze website en lockers gegevens op zoals je IP-adres, het tijdstip waarop een pakket is afgehaald en de hoeveelheid dat je gebruik maakt van afhaalberichten.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Wij gebruiken de gegevens natuurlijk niet zonder reden, de gegevens worden gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om onze dienstverlening goed te laten functioneren en om onze dienstlening te verbeteren. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor andere zaken dan die nodig zijn voor de uitoefening van ons bedrijf.

Wanneer worden gegevens verwerkt?

Wanneer je gebruik maakt van onze website kan door middel van cookies informatie worden opgeslagen die wij gebruiken om onze website te verbeteren. Ook kan je zelf een contactformulier invullen op de website en die informatie zullen wij ook opslaan. Wanneer je gebruik maakt van een van onze services slaan wij informatie op over bijvoorbeeld je klacht, over het tijdstip waarop een locker is geleegd en over het lockergebruik. Ook kunnen gesprekken voor kwaliteitsdoeleinden opgenomen worden in gevallen waarbij de klant contact opneemt met onze klantenservice.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Na aanvraag van verwijdering van persoonsgegevens zullen wij binnen 30 dagen overgaan tot het verwijderen van jouw gegevens. In alle andere gevallen zullen wij na een jaar overgaan tot het archiveren van de gegevens die wij hebben. Aangezien wij gebonden zijn aan de wetten van het financieel toezicht zullen wij pas na 7 jaar de basisgegevens die wij hebben gearchiveerd definitief verwijderen.

Geven wij gegevens door aan derden?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Wij maken gebruik van Google Analytics om onze website te kunnen verbeteren, Google gebruikt hiervoor cookies om ons van informatie te kunnen voorzien. Wij zullen er alles aan doen om te waarborgen dat derde partijen deze informatie op een juiste en veilige manier verwerken. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienstverlening en/of die van een van onze partners kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Jouw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige werkomgeving opgeslagen. In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens tijdens het verzenden gecodeerd.

Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.
Wij hebben software op onze systemen (antivirussoftware, firewalls, etc.) om toegang van externe partijen te beschermen. Daarbij hebben wij intern ook ICT-regelementen die ervoor zorgen dat ons team ook verantwoord met persoonsgegevens omgaat.

Contactformulier en e-mail

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de toegestuurde gegevens bewaard voor maximaal een jaar en daarna archiveren wij het.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Op basis van deze informatie kunnen we eventuele aanpassingen doorvoeren in onze dienstverlening om jou beter te helpen.

De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Cubee. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om de mogelijkheid te hebben om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.


Wijzigingen/afmelden diensten van Cubee

Je kunt te allen tijde jouw gegevens wijzigingen via onze logistieke partners. 

Het is voor jou als klant mogelijk om in lijn met de GDPR jouw gegevens te laten verwijderen of om jouw gegevens op te vragen, details over deze procedure staan omschreven in de algemene voorwaarden. Als je gegevens wil opvragen kun je dit ook per email melden aan onze klantenservice. Zie onze website voor de contactgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Na uitschrijving of aanvraag van verwijderen van persoonsgegevens zullen wij binnen 30 dagen overgaan tot het verwijderen van jouw gegevens conform het privacy beleid. In alle andere gevallen zullen wij na een jaar overgaan tot het archiveren van de gegevens die wij hebben. Aangezien wij gebonden zijn aan de wetten van het financieel toezicht zullen wij pas na 7 jaar de basisgegevens die wij hebben gearchiveerd definitief verwijderen.

Geven wij gegevens door aan derden?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Wij maken gebruik van Google Analytics om onze website te kunnen verbeteren, Google gebruikt hiervoor cookies om ons van informatie te kunnen voorzien. Wij zullen er alles aan doen om te waarborgen dat derde partijen deze informatie op een juiste en veilige manier verwerken. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienstverlening en/of die van een van onze partners kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Jouw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige werkomgeving opgeslagen. In sommige gevallen worden jouw persoonsgegevens tijdens het verzenden gecodeerd.

Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.
Wij hebben software op onze systemen (antivirussoftware, firewalls, etc.) om toegang van externe partijen te beschermen. Daarbij hebben wij intern ook ICT-regelementen die ervoor zorgen dat ons team ook verantwoord met persoonsgegevens omgaat.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Cubee zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarom verwijzen wij jou in die gevallen door naar de privacyverklaring van die betreffende websites.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die wij met onze dienstverlening bieden. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen heeft over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:
De Buren België N.V.
+32 (0) 2 320 23 90 (24/7)
support@cubee.be

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018.